Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4393
(21)Numarul depozituluia 2015 0083
(22)Data depozitului2015.09.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.09.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; PAHOLNIŢCAIA Anastasia, MD; POIRIER Donald, CA; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Inhibitor al celulelor HL-60 ale leucemiei umane mieloide în baza nitrato- [N ′ -(1-piridin-2-ilmetiliden)morfolin-4-carbotiohidrazido(1-)]cupru
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 405/12 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.01.31
(47)Data eliberării brevetului2016.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.09.04
 Data decăderii din drepturi2020.09.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

15.08.2022