Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4429
(21)Numarul depozituluia 2015 0112
(22)Data depozitului2015.04.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.03.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; BARSOVA Oxana, MD; SOLDATENCO Olga, MD; STOLEICOVA Svetlana, MD; MORARI Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de levuri Saccharomyces vini pentru producerea vinului materie primă roz sec
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2015 0057 2015.11.11
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2017
B1, BOPI 07/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/16 (2006.01); C12R 1/85 (2006.01); C12G 1/00 (2006.01); C12G 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.07.31
(47)Data eliberării brevetului2017.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.04.17
 Data decăderii din drepturi2023.04.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)

14.06.2024