Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4419
(21)Numarul depozituluia 2015 0114
(22)Data depozitului2015.11.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.11.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU HIDRAULICĂ ŞI PNEUMATICĂ, RO;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; DUMITRESCU Cătălin, RO; CIOBANU Oleg, MD; CIOBANU Radu, MD; COZMA Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU HIDRAULICĂ ŞI PNEUMATICĂ, RO;
(54)Titlul inventieiSistem de orientare a panourilor fotovoltaice  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2016
B1, BOPI 05/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60K 16/00 (2006.01); F24J 2/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.05.31
(47)Data eliberării brevetului2016.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.11.16
 Data decăderii din drepturi2020.11.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.04.2024