Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4452
(21)Numarul depozituluia 2016 0020
(22)Data depozitului2016.02.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.02.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiOLTU Iulian, MD; GUŢU Tatiana, MD; GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Utilizarea N-(2,4-dimetilfenil)-2-(2-hidroxibenziliden)-hidrazincarbotioamidei în calitate de inhibitor al proliferării fungilor din specia Candida albicans
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/175 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.12.31
(47)Data eliberării brevetului2017.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana, JOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.02.28
 Data decăderii din drepturi2021.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)

18.08.2022