Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4448
(21)Numarul depozituluia 2016 0030
(22)Data depozitului2016.03.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.07.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBRADU Nicolai, MD; CEBANU Ion, MD; BRADU Natalia, MD; PRODANIUC Leonid, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiUnealtă pentru profilarea solului
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2017
B1, BOPI 12/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01B 13/16 (2006.01); A01B 35/26 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.12.31
(47)Data eliberării brevetului2017.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.03.22
 Data decăderii din drepturi2023.03.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)

16.07.2024