Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4491
(21)Numarul depozituluia 2016 0042
(22)Data depozitului2016.04.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.06.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOUNEGRU Tudor, MD; CRASNOSCIOCOVA Margarita, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de desulfitare a vinului destinat distilării
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/04 (2006.01); C12H 1/02 (2006.01); C12H 1/10 (2006.01); C01F 11/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.06.30
(47)Data eliberării brevetului2018.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.04.13
 Data decăderii din drepturi2021.04.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

20.03.2023