Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4509
(21)Numarul depozituluia 2016 0073
(22)Data depozitului2016.06.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.06.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBULHAC Ion, MD; DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; CUBA Lidia, MD; TIURINA Jana, MD; BOUROŞ Polina, MD; DRAGANCEA Diana, MD; CLAPCO Steliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiAzotaţi de (2,3-butandionă-bis((izo)nicotinoilhidrazonă)-tris-aqua)fier(III) dihidraţi şi mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi miceliali Fusarium gibbosum CNMN FD 12
(13)Codul documentului
C1, BOPI 03/2018
B1, BOPI 08/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/02 (2006.01); C07D 213/88 (2006.01); C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/77 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.08.31
(47)Data eliberării brevetului2018.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, STAFI Radu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.06.22
 Data decăderii din drepturi2021.06.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

25.05.2024