Brevet valabil


(11)Numarul documentului4498
(21)Numarul depozituluia 2016 0083
(22)Data depozitului2016.07.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.08.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBURŢEVA Svetlana, MD; CHISELIŢA Oleg, MD; BÎRSA Maxim, MD; VASILICIUC Anastasia, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu de protecţie pentru conservarea tulpinii Streptomyces massasporeus CNMN-Ac-06
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/04 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12N 11/02 (2006.01); C12R 1/465 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.07.31
(47)Data eliberării brevetului2018.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.07.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

03.12.2022