Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4486
(21)Numarul depozituluia 2016 0093
(22)Data depozitului2016.01.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.08.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOREŢCHI Liuba, MD; PLĂVAN Irina, MD; BAHNAREL Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de fungi Rhizopus stolonifer pentru biodegradarea compuşilor cobaltului şi nichelului
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2016 0004 2016.08.18
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2017
B1, BOPI 05/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/845 (2006.01); C01G 51/00 (2006.01); C01G 53/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.05.31
(47)Data eliberării brevetului2017.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.01.21
 Data decăderii din drepturi2022.01.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2023.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

23.07.2024