Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4469
(21)Numarul depozituluia 2016 0122
(22)Data depozitului2016.11.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.11.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; GUDUMAC Valentin, MD; GARBUZ Olga, MD; ŢAPCOV Victor, MD; PAHONŢU Elena-Mihaela, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizarea di(µ-S)-bis{(4-aminobenzensulfamid)-cloro-[2-picoliden-4-feniltiosemicarbazidato-(1-)]cupru(II)} în calitate de antioxidant  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 10/2017
B1, BOPI 03/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 33/34 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/18 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.03.31
(47)Data eliberării brevetului2017.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.11.03
 Data decăderii din drepturi2021.11.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2023.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

22.02.2024