Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4502
(21)Numarul depozituluia 2016 0139
(22)Data depozitului2016.12.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.12.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOLUN Radu, MD; FALA Valeriu, MD; LACUSTA Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu medicamentos sub formă de gel pentru tratamentul afecţiunilor parodonţiului (variante)
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 8/73 (2006.01); A61K 8/65 (2006.01); A61K 8/97 (2006.01); A61K 9/22 (2006.01); A61K 36/52 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01); A61K 36/28 (2006.01); A61K 36/31 (2006.01); A61K 31/10 (2006.01); A61P 1/02 (2006.01); A61Q 11/00 (2006.01); A61K 38/54 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.08.31
(47)Data eliberării brevetului2018.03.31
(74)ReprezentantCOŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.12.15
 Data decăderii din drepturi2021.12.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)

10.06.2023