Brevet valabil


(11)Numarul documentului4522
(21)Numarul depozituluia 2016 0147
(22)Data depozitului2016.12.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.12.2016
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiUSATÎI Agafia, MD; BEŞLIU Alina, MD; CHISELIŢA Natalia, MD; RUSU Emil, MD; GUŢUL Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de evaluare a toxicităţii nanoparticulelor oxizilor de metale cu utilizarea levurilor
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12Q 1/02 (2006.01); C12Q 1/30 (2006.01); C12N 1/16 (2006.01); B82Y 5/00 (2011.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.10.31
(47)Data eliberării brevetului2018.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.12.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

24.09.2023