Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4547
(21)Numarul depozituluia 2017 0030
(22)Data depozitului2017.03.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.03.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARAMONOV Anatolii, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞCHILEOV Vladimir, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiElectrod-sculă şi procedeu de prelucrare electrochimică dimensională  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2018
B1, BOPI 01/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 3/00 (2006.01); B23H 3/04 (2006.01); B23H 7/22 (2006.01); B23H 9/14 (2006.01); B23H 9/18 (2006.01); B21D 53/06 (2006.01); F28F 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.01.31
(47)Data eliberării brevetului2018.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.03.15
 Data decăderii din drepturi2022.03.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2023.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

26.02.2024