Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4540
(21)Numarul depozituluia 2017 0053
(22)Data depozitului2017.05.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.05.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; NENNO Vladimir, MD; MORARI Iurii, MD; TIMOFTE Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie de electroflotaţie pentru îngroşarea suspensiilor de microalge furajere
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12M 1/09 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.12.31
(47)Data eliberării brevetului2018.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.05.18
 Data decăderii din drepturi2022.05.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)

10.06.2023