Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4519
(21)Numarul depozituluia 2017 0068
(22)Data depozitului2016.12.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.08.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; ZVEAGHINŢEVA Marina, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; POGREBNOI Serghei, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizare a (Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei în calitate de remediu antituberculos  
(62)Cererea anteriora divizionataa 2016 0145, 2016.12.21
(13)Codul documentului
C1, BOPI 05/2018
B1, BOPI 10/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/4196 (2006.01); A61K 31/33 (2006.01); A61P 31/06 (2006.01); C07D 249/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.10.31
(47)Data eliberării brevetului2018.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.12.21
 Data decăderii din drepturi2021.12.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2023.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil

24.06.2024