Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4613
(21)Numarul depozituluia 2017 0078
(22)Data depozitului2017.09.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.09.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; RUSNAC Roman, MD; RUSNAC Anna, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiEtil-4-{2-[(piridin-2-ilmetiliden)hidrazinocarbotioil]amino}benzoat monohidrat care manifestă proprietăţi de inhibitor al proliferării celulelor HL-60 ale leucemiei mieloide umane
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2019
B1, BOPI 01/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 337/08 (2006.01); C07C 69/78 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.01.31
(47)Data eliberării brevetului2019.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.09.11
 Data decăderii din drepturi2022.09.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)

19.05.2024