Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4581
(21)Numarul depozituluia 2017 0084
(22)Data depozitului2017.10.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.10.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; GRAUR Vasilii, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiCompus  nitrat de 2-{[(prop-2-en-1-ilcarbamotioil)hidrazino]metil}piridiniu cu proprietăţi de inhibitor al proliferării  celulelor HL-60 ale leucemiei  mieloide umane  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2019
B1, BOPI 07/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 337/08 (2006.01); C07D 213/48 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 35/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.07.31
(47)Data eliberării brevetului2019.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.06
 Data decăderii din drepturi2022.10.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)

21.05.2024