Brevet valabil


(11)Numarul documentului4636
(21)Numarul depozituluia 2017 0088
(22)Data depozitului2017.10.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.10.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; CEBOTARI Diana, MD; GUŢU Tatiana, MD; ISTRATI Dorin, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei [4-(2,4-dimetilfenil)-2-(2-hidroxi-3-metoxibenziliden)hidrazincarbotioamid-S][4-(2,4-dimetilfenil)-2-(oxo-3-metoxibenziliden)hidrazincarbotioamido(2-)-O,N,S]-nichel(II) monoetanolsolvat în calitate de antioxidant
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/04 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2019.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.06.30
(47)Data eliberării brevetului2020.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, SĂU Tatiana, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

10.06.2023