Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4607
(21)Numarul depozituluia 2017 0102
(22)Data depozitului2017.12.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.12.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTUROV Volodymyr, UA; LUPAŞCU Tudor, MD; BOGATYREV Victor, UA; KRUPSKA Tatiana, UA; GALABURDA Maria, UA; LUPAŞCU Lucian, MD; POVAR Igor, MD; KOKOSHA Natalia, UA;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54)Titlul inventieiMaterial polimeric cu proprietăţi antimicrobiene
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2019
B1, BOPI 12/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 9/32 (2006.01); A61K 36/87 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.12.31
(47)Data eliberării brevetului2019.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.12.04
 Data decăderii din drepturi2022.12.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)

28.02.2024