Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4631
(21)Numarul depozituluia 2018 0007
(22)Data depozitului2018.02.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.02.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiARÎCU Aculina, MD; KUCHKOVA Kaleria, MD; DUCA Gheorghe, MD; SECARA Elena, MD; BARBA Alic, MD; DRAGALIN Ion, MD; UNGUR Nicon, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54)Titlul inventieiCompusul N-carbamimidoil-2-((8aS)-2,5,5, 8a-tetrametil-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidronaftalen-1-il)acetamidă cu activitate antiproliferativă şi citotoxică  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2019
B1, BOPI 05/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 277/00 (2006.01); C07C 279/00 (2006.01); A61K 31/00 (2006.01); A61K 31/13 (2006.01); A61K 31/155 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.05.31
(47)Data eliberării brevetului2019.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.02.14
 Data decăderii din drepturi2023.02.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)

21.05.2024