Brevet valabil


(11)Numarul documentului4617
(21)Numarul depozituluia 2018 0022
(22)Data depozitului2018.03.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.03.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTROFIM Alina, MD; BULIMAGA Valentina, MD; ZOSIM Liliana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiTulpina de cianobacterie Nostoc halophilum Hansg. - sursă de proteine
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2019
B1, BOPI 01/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01); C12P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.01.31
(47)Data eliberării brevetului2019.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.03.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

25.07.2024