Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4744
(21)Numarul depozituluia 2018 0031
(22)Data depozitului2018.04.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.04.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; UNGUREANU Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie de obţinere a biogazului
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2021
B1, BOPI 02/2021
A2, BOPI 10/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 3/00 (2006.01); C02F 3/28 (2006.01); C02F 11/04 (2006.01); C12M 1/00 (2006.01); C12M 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2019.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.02.28
(47)Data eliberării brevetului2021.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.04.19
 Data decăderii din drepturi2023.04.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)

27.05.2024