Brevet valabil


(11)Numarul documentului4598
(21)Numarul depozituluia 2018 0039
(22)Data depozitului2018.05.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.05.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; RUDI Liudmila, MD; MAFTEI Elena, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CEPOI Liliana, MD; MISCU Vera, MD; CODREANU Svetlana, MD; DUMBRĂVEANU Veronica, MD; ZINICOVSCAIA Inga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a microalgei Dunaliella salina CNMN-AV-01
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); A01G 33/00 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01); C01G 5/00 (2006.01); B82Y 5/00 (2011.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.10.31
(47)Data eliberării brevetului2019.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUMANSCAIA Oliga
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.05.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

23.03.2023