Brevet valabil


(11)Numarul documentului4681
(21)Numarul depozituluia 2018 0057
(22)Data depozitului2018.07.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.07.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; SOLOJENKIN Piotr, RU; SOLOJENKIN Oleg, RU; COVALIOVA Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie de rafinare electrolitică a stibiului
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2020
B1, BOPI 02/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C22B 3/02 (2006.01); C22B 3/04 (2006.01); C22B 30/02 (2006.01); C25C 1/22 (2006.01); C25C 5/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.02.29
(47)Data eliberării brevetului2020.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.07.25
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

17.04.2024