Brevet valabil


(11)Numarul documentului4691
(21)Numarul depozituluia 2018 0078
(22)Data depozitului2018.09.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.12.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOSCALIC Roman, MD; CARAMAN Mariana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de diagnostic al leucozei bovine
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 33/49 (2006.01); G01N 33/53 (2006.01); A61D 99/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.09.12
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:3254, 2019.03.19
Datele iniţiale:MOSCALIC Roman, MD Mircea cel Bătrân nr. 25/2, ap. 50, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova CARAMAN Mariana, MD str. Livezilor 7, s. Maximovca, r-n Anenii Noi, Republica Moldova
Datele finale:MOSCALIC Roman, MD Mircea cel Bătrân nr. 28/2, ap. 50, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova CARAMAN Mariana, MD str. Livezilor 7, s. Maximovca, r-n Anenii Noi, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

10.06.2023