Brevet valabil


(11)Numarul documentului4648
(21)Numarul depozituluia 2018 0079
(22)Data depozitului2018.09.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.09.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; BURDUNIUC Olga, MD; BĂLAN Greta, MD; RUSNAC Roman, MD; ŢAPCOV Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Utilizare a N -ciclohexil-2- [ 1-(piridin-2-il)etiliden ] hidrazincarbotioamidei în calitate de inhibitor al proliferării microorganismelor gram-pozitive şi fungilor Candida albicans
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/4402 (2006.01); A61P 31/10 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07D 213/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.09.30
(47)Data eliberării brevetului2020.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.09.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

05.10.2023