Brevet valabil


(11)Numarul documentului4731
(21)Numarul depozituluia 2018 0080
(22)Data depozitului2018.09.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.09.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD; LEALIN Stanislav, MD; CASIAN Maxim, MD; SCATICAILOV Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiRoată-satelit
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2021
B1, BOPI 11/2020
A2, BOPI 03/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 55/17 (2006.01); F16H 55/14 (2006.01); F16H 1/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.11.30
(47)Data eliberării brevetului2021.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr., ANDREEVA Svetlana, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.09.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

25.02.2024