Brevet valabil


(11)Numarul documentului4692
(21)Numarul depozituluia 2018 0093
(22)Data depozitului2018.11.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.11.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae Pavel, MD; NEGURA Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae Pavel, MD; COVALENCO Nicolae Nicolae, MD; NEGURA Ion, MD; NEGURA Călin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae Pavel, MD; NEGURA Ion, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie fotovoltaică
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2021
B1, BOPI 04/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 31/048 (2006.01); H02S 10/30 (2014.01); H02S 40/42 (2014.01); H02S 40/44 (2014.01); F24S 10/70 (2018.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.11.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

17.04.2024