Brevet valabil


(11)Numarul documentului4662
(21)Numarul depozituluia 2018 0106
(22)Data depozitului2018.12.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.12.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDOBROJAN Sergiu, MD; ŞALARU Victor, MD; DOBROJAN Galina, MD; JIGĂU Gheorghe, MD; COSTICA Mihai, RO; CIOBANU Eugeniu, MD; TĂRÎŢA Tatiana, MD; SEMENIUC Evgheni, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a seminţelor de grâu înainte de semănat
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/06 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.12.31
(47)Data eliberării brevetului2020.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.12.04
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

30.05.2023