Brevet valabil


(11)Numarul documentului4698
(21)Numarul depozituluia 2019 0006
(22)Data depozitului2019.02.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.02.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; GUDUMAC Valentin, MD; ISTRATI Dorin, MD; USATAIA Irina, MD; GRAUR Vasilii, MD; ŢAPCOV Victor, MD; ŞVEŢ Inna, MD; PANTEA Valeriana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Nitrat de caten ă -(µ-nitrato- O,O` - O ")-{metil- N -(prop-2-en-1-il)-2-[1-(piridin-2- il )etilide n] hidrazincarbimidotioat } cupru( II ) î n calitate de inhibitor al radicalilor s uperoxizi
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07D 213/53 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.02.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

10.06.2023