Brevet valabil


(11)Numarul documentului4693
(21)Numarul depozituluia 2019 0009
(22)Data depozitului2019.02.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 26.02.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTROFIM Alina, MD; BULIMAGA Valentina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tratare a seminţelor înainte de semănat
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2021
B1, BOPI 05/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/06 (2006.01); A01N 63/20 (2020.01); C12N 1/20 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.05.31
(47)Data eliberării brevetului2021.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.02.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

29.05.2024