Brevet valabil


(11)Numarul documentului4678
(21)Numarul depozituluia 2019 0015
(22)Data depozitului2019.03.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.06.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD; SOLDATENCO Olga, MD; BOSTAN Victor, MD; VASIUCOVICI Svetlana, MD; CHIOSA Nicolae, MD; CICHIR Liusia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae  pentru producerea vinurilor roşii seci  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2020
B1, BOPI 02/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/16 (2006.01); C12G 1/00 (2006.01); C12G 1/022 (2006.01); C12R 1/865 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.02.29
(47)Data eliberării brevetului2020.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.03.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

14.06.2024