Brevet valabil


(11)Numarul documentului4714
(21)Numarul depozituluia 2019 0041
(22)Data depozitului2019.05.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.05.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDI Liudmila, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDIC Valeriu, MD; DJUR Svetlana, MD; ROTARI Ion, MD; MISCU Vera, MD; VALUŢA Ana, MD; IAŢCO Iulia, MD; CODREANU Liviu, MD; ZINICOVSCAIA Inga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis
(13)Codul documentului
C1, BOPI 04/2021
B1, BOPI 09/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C01G 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.09.30
(47)Data eliberării brevetului2021.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.05.22
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13224, 2023.10.17
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

08.12.2023