Brevet valabil


(11)Numarul documentului4726
(21)Numarul depozituluia 2019 0042
(22)Data depozitului2019.05.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.05.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; DUCA Gheorghe, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; ŢÎMBALIUC Nina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD;
(54)Titlul inventiei Enotaninuri clorurate cu proprietăţi antibacteriene şi antifungice
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C08F 8/20 (2006.01); C08F 8/24 (2006.01); C08H 99/00 (2010.01); C07D 311/60 (2006.01); C07D 311/62 (2006.01); C07D 311/30 (2006.01); A01N 65/00 (2006.01); A01P 1/00 (2006.01); A01P 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.11.30
(47)Data eliberării brevetului2021.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.05.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

10.06.2023