Brevet valabil


(11)Numarul documentului4766
(21)Numarul depozituluia 2019 0043
(22)Data depozitului2019.05.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.05.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; CIOBANU Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru arderea fără fum a combustibilului gazos cu conţinut redus de metan
(13)Codul documentului
C1, BOPI 03/2022
B1, BOPI 08/2021
A2, BOPI 12/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F23C 7/00 (2006.01); F23C 13/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.08.31
(47)Data eliberării brevetului2022.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.05.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

17.04.2024