Brevet valabil


(11)Numarul documentului4702
(21)Numarul depozituluia 2019 0046
(22)Data depozitului2019.05.31
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 31.05.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPATARU Petru, MD; MAFTULEAC Alexei, MD; POVAR Igor, MD; PINTILIE Boris, MD; SPÎNU Oxana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tratare biologică a sedimentelor din apele reziduale  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2021
B1, BOPI 07/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 11/02 (2006.01); C02F 11/12 (2006.01); C02F 11/18 (2006.01); C02F 3/30 (2006.01); B09B 3/00 (2006.01); C05F 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.07.31
(47)Data eliberării brevetului2021.02.28
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.05.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8189, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

20.06.2024