Brevet valabil


(11)Numarul documentului4767
(21)Numarul depozituluia 2019 0055
(22)Data depozitului2019.07.08
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 08.07.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a biogazului
(13)Codul documentului
C1, BOPI 04/2022
B1, BOPI 09/2021
A2, BOPI 01/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C10L 3/08 (2006.01); B09B 3/00 (2006.01); C02F 11/04 (2006.01); C02F 11/10 (2006.01); C02F 11/148 (2019.01); C02F 3/28 (2006.01); C02F 103/32 (2006.01); C02F 103/20 (2006.01); C05F 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.09.30
(47)Data eliberării brevetului2022.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.07.08
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:6686, 2021.05.19
Datele iniţiale:COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD
Datele finale:COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD; DUCA Gheorghe, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

20.04.2024