Brevet valabil


(11)Numarul documentului4709
(21)Numarul depozituluia 2019 0066
(22)Data depozitului2019.07.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.07.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEFREMOVA Nadejda, MD; BEŞLIU Alina, MD; USATÎI Agafia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a levurilor Rhodotorula gracilis  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 03/2021
B1, BOPI 08/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 1/16 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C01G 5/00 (2006.01); B82Y 5/00 (2011.01); C12Q 1/30 (2006.01); C12Q 1/26 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.08.31
(47)Data eliberării brevetului2021.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.07.25
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13223, 2023.10.17
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

20.06.2024