Brevet valabil


(11)Numarul documentului4811
(21)Numarul depozituluia 2019 0095
(22)Data depozitului2019.12.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.12.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMAZURU Sergiu, MD; TRIFAN Nicolae, MD; MAZURU Alexandru, MD; CIOTU Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru durificarea dinţilor roţilor dinţate conice
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2023
B1, BOPI 06/2022
A2, BOPI 06/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B21H 5/00 (2006.01); B24B 39/00 (2006.01); B24B 39/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.06.30
(47)Data eliberării brevetului2023.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.12.18
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

26.02.2024