Brevet valabil


(11)Numarul documentului4787
(21)Numarul depozituluia 2020 0021
(22)Data depozitului2020.03.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.03.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; GUŢU Marin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţii de orientare a panourilor fotovoltaice
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2022
B1, BOPI 01/2022
A2, BOPI 09/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02S 10/00 (2014.01); H02S 20/00 (2014.01); H02S 20/30 (2014.01); H02S 20/32 (2014.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.01.31
(47)Data eliberării brevetului2022.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.03.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

25.02.2024