Brevet valabil


(11)Numarul documentului4785
(21)Numarul depozituluia 2020 0022
(22)Data depozitului2020.03.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.03.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD; KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BE; UNIVERSITÄT BERN, CH;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKULCIŢKI Veaceslav, MD; GÎRBU Vladilena, MD; PRUTEANU Elena, MD; RENAUD Philippe, CH; DAELEMANS Dirk, BE; UNGUR Nicon, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD; KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BE; UNIVERSITÄT BERN, CH;
(54)Titlul inventieiMetil ent-15-hidroxi-16-azido-17-carboximetoximetilkauranoat cu activitate citotoxică selectivă
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2022
B1, BOPI 01/2022
A1, BOPI 09/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 247/14 (2006.01); C07C 61/08 (2006.01); A61K 31/655 (2006.01); A61K 31/015 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.01.31
(47)Data eliberării brevetului2022.08.31
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.03.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

27.05.2024