Brevet valabil


(11)Numarul documentului4786
(21)Numarul depozituluia 2020 0026
(22)Data depozitului2020.04.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.04.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD; KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BE; UNIVERSITÄT BERN, CH;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKULCIŢKI Veaceslav, MD; GÎRBU Vladilena, MD; PRUTEANU Elena, MD; RENAUD Philippe, CH; DAELEMANS Dirk, BE; UNGUR Nicon, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD; KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, BE; UNIVERSITÄT BERN, CH;
(54)Titlul inventiei Noi spiro - γ - lactame, derivate ale acidului ent -kaurenoic, cu activitate citotoxică selectivă
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 209/96 (2006.01); C07C 61/08 (2006.01); A61K 31/015 (2006.01); A61K 31/403 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.01.31
(47)Data eliberării brevetului2022.08.31
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.04.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

23.09.2023