Brevet valabil


(11)Numarul documentului4791
(21)Numarul depozituluia 2020 0038
(22)Data depozitului2019.06.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.05.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiABABII Nicolai, MD; POSTICA Vasile, MD; TROFIM Viorel, MD; LUPAN Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a reţelei de nanofire de CuO-Fe2O3 pe suport de sticlă
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2019 0056 2020.05.11
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2022
B1, BOPI 02/2022
A2, BOPI 12/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82Y 40/00 (2011.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.02.28
(47)Data eliberării brevetului2022.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.06.05
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

26.02.2024