Brevet valabil


(11)Numarul documentului4830
(21)Numarul depozituluia 2020 0052
(22)Data depozitului2020.06.09
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 09.06.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMONAICO Eduard, MD; MONAICO Elena, MD; URSACHI Veaceslav, MD; TIGHINEANU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a nanomembranei perforate de Au
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2023
B1, BOPI 11/2022
A2, BOPI 12/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82Y 40/00 (2011.01); B32B 15/01 (2011.01); H01L 21/3063 (2011.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.11.30
(47)Data eliberării brevetului2023.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, GHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.06.09
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

26.02.2024