Brevet valabil


(11)Numarul documentului4834
(21)Numarul depozituluia 2020 0055
(22)Data depozitului2020.06.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.11.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; VACULENCO Maxim, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; VACULENCO Maxim, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBOSTAN Viorel, MD; BOSTAN Ion, MD; VACULENCO Maxim, MD;
(54)Titlul inventieiTransmisie planetară precesională
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2023
B1, BOPI 11/2022
A2, BOPI 12/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/20 (2006.01); F16H 1/28 (2006.01); F16H 1/32 (2006.01); F16H 1/46 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.11.30
(47)Data eliberării brevetului2023.06.30
(74)ReprezentantSOSNOVSCHI Victor, Str. Ghinta Latină 15, bloc.2, ap.88, MD-2044, mun. Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.06.11
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

20.04.2024