Brevet valabil


(11)Numarul documentului4810
(21)Numarul depozituluia 2020 0063
(22)Data depozitului2020.06.24
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.06.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; GRAUR Vasilii, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BĂLAN Greta, MD; LOZAN Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizarea cloro-{N-prop-2-en-1-il-N`-[1-(piridin-2-il)etiliden]-carbamohidrazontioato}cupru în calitate de inhibitor al proliferării bacteriilor din specia Acinetobacter baumannii
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2023
B1, BOPI 06/2022
A2, BOPI 12/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/4402 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); C07D 213/53 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.06.30
(47)Data eliberării brevetului2023.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid, SĂU Tatiana, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.06.24
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

26.05.2024