Brevet valabil


(11)Numarul documentului4815
(21)Numarul depozituluia 2020 0068
(22)Data depozitului2020.08.26
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.11.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMANGOS Octavian, MD; CIUPERCĂ Rodion, MD; SOBOR Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiGenerator termic eolian cu curenţi turbionari
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2023
B1, BOPI 07/2022
A2, BOPI 02/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 9/00 (2006.01); H05B 6/02 (2006.01); F24H 1/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2022.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.07.31
(47)Data eliberării brevetului2023.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid, CERNEI Tatiana, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.08.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

26.02.2024