Brevet valabil


(11)Numarul documentului4776
(21)Numarul depozituluia 2020 0076
(22)Data depozitului2020.10.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.10.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLOZOVAN Vasile, MD; FONARI Marina, MD; KRAVŢOV Victor, MD; SIMINEL Nikita, MD; COROPCEANU Eduard, MD; KULIKOVA Olga, MD; COSTRIUCOVA Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT "ION CREANGĂ", MD;
(54)Titlul inventieiPolimer coordinativ unidimensional al cadmiului (II) în baza liganzilor 1,2-bis(piridin-4-ilmetilen)hidrazină şi acid 2-aminobenzoic, care manifestă activitate fotoluminescentă şi capacitate de schimb al moleculelor de solvent
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2022
B1, BOPI 11/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 3/08 (2006.01); C07D 213/53 (2006.01); C07D 213/90 (2006.01); C07C 229/52 (2006.01); C09K 11/06 (2006.01); C09K 11/54 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.11.30
(47)Data eliberării brevetului2022.06.30
(74)ReprezentantJOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.10.16
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:11534, 2023.09.14
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL, MD str. Ghenadie Iablocikin 5, MD 2069, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Republica Moldova INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT "ION CREANGĂ", MD str. Ion Creangă nr. 1, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

21.05.2024