Brevet valabil


(11)Numarul documentului4775
(21)Numarul depozituluia 2020 0077
(22)Data depozitului2020.10.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.10.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; CIOBANU Natalia, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de deparazitare a nămolului de epurare a apelor uzate
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2022
B1, BOPI 11/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 11/14 (2019.01); C02F 11/147 (2019.01); A01N 35/06 (2006.01); A01P 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.11.30
(47)Data eliberării brevetului2022.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.10.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

17.06.2024