Brevet valabil


(11)Numarul documentului4819
(21)Numarul depozituluia 2020 0079
(22)Data depozitului2020.10.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.10.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRISACARI Viorel, MD; ROBU Ştefan, MD; SAVA Veronica, MD; RUSNAC Roman, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMaterial polimeric cu proprietăţi antibacteriene
(13)Codul documentului
C1, BOPI 03/2023
B1, BOPI 08/2022
A2, BOPI 04/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/722 (2006.01); A61K 31/345 (2006.01); A61K 47/36 (2006.01); A61K 47/55 (2017.01); A61K 47/61 (2017.01); C07D 307/75 (2006.01); C08F 287/00 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2022.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.08.31
(47)Data eliberării brevetului2023.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.10.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil

04.03.2024